Centro de Reconocimiento en Estepona

                        

                         Certificados médicos conductores, armas, embarcaciones, buceo,

                                                                           seguridad, policía, gruas, animales peligrosos...

 

                                                                

  C/ Mar 37,   Estepona

     Tlf: 952 79 72 38 - 675 37 87 11                                                                                                      N.I.C.A.: 29353                          MA0110   

                                                                                                                                          

    FOTOGRAFÍA Y GESTIÓN CON LA DGT INCLUIDA                             INICIO    §   Sitemap    §   Contacto                                           

Información General:       

  Servicios Médicos 
  

 
Reconocimientos: 

  Permiso de Coche

  Permiso de Camión

  Permiso de Moto

  Vehículos Especiales

  Permiso de Autobús

  Seguridad Privada

  Licencia de Armas

  Perros Peligrosos

 

  Patrón de Embarcaciones

  Gruas

  Otros Reconocimientos

 

Fotodepilación

 

 

Otros Reconocimientos:

Medicina General

Oftalmologia

Psicologia

Podologia

Quiromasaje

Fotodepilación

Fornyelse af kørerkort:

 

For at få fornyet dit kørekort, når dit spanske eller danske kørekort er ved at udløbe ordner vi alle formaliteter så du i løbet af 14 dage for tilsendt et nyt kørkort.

 

Du skal medbringe:

 - kørekort 

 - gyldigt pas

 

Kørekort og knallertførerbevis

Man skal være fyldt 18 år og have kørekort for at køre motorkøretøjer (dvs. alle former for biler samt motorcykler). For at få kørekort til bus skal man dog være fyldt 21 år.

Man skal altid medbringe sit kørekort under kørslen, og politiet kan altid forlange at se det.  

Knallerter
Personer, der er fyldt 16 år, har ret til at køre knallert. Er man endnu ikke fyldt 18 år, kræves der et bevis for, at man har fået undervisning i færdselsreglerne og praktisk undervisning i knallertkørsel. Undervisningen foregår på kommunens ungdomsskoler, som også udsteder beviset. Yderligere oplysninger om undervisningen kan du få hos kommunen.

Kørsel i udlandet
Et dansk udstedt kørekort giver ret til at køre i udlandet, hvis opholdet kun er af kortere varighed - fx ved ferie. 

Motoriserede arbejdsredskaber
Man skal være fyldt 16 år for at få kørekort til motoriserede arbejdsredskaber (fx gravemaskiner og traktorer).

Særlig afspærrede områder
Der er ikke krav om kørekort, hvis kørslen foregår på særligt afspærrede eller afmærkede områder. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til dit lokale politi.
 

Mistet eller beskadiget kørekort
Mister eller beskadiger man sit kørekort, kan der udstedes et duplikatkørekort.

 

 

 

øjenlæge:

Nethindeundersøgelser

Makula-og

nethindesygdom

Skelen

Nedsat synsevne hos

børn

Grå stær

Grønstær

øjenlaser

Laser behandling       


               

C/ MAR 37, Estepona • Telf: 952797238 • dir111@hotmail.com www.centrodereconocimientos.com
37